Изберете страница

Маса 23

булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ 38, София

Снимка на Никола Станчев, Първият олимпийски шампион на България, борба (свободен стил), Игри на XVI олимпиада, Мелбърн, 1956 г.

Хавлиена кърпа на Никола Станчев, ползвана от него на Игрите на XVI олимпиада, Мелбърн, 1956 г.

Комплект медали от Първото републиканско първенство по народна борба, с. Йонково, Разградско, 1974 г.

Книга „Уроци по борба“ (гръко-римска), София, 1932 г.

Снимка на Армен Назарян, Олимпийски шампион по борба-класически стил, Игри на XXVII олимпиада, Сидни, 2000 г.

Photo of Nikola Stanchev, The first Olympic champion of Bulgaria, wrestling (freestyle), Games of the XVI Olympics, Melbourne, 1956.

Towel of Nikola Stanchev, used at the Games of the XVI Olympics, Melbourne, 1956.

A set of medals from the First Republican Championship in wrestling, Yonkovo, Razgrad region, 1974.

Book „Wrestling Lessons“ (Greco-Roman), Sofia, 1932.

Photo of Armen Nazaryan, Olympic champion in wrestling-classical style, Games of the XXVII Olympics, Sydney, 2000.

ияугигрив овръоув вроъроув

Маса 23

 

телефон

(02) 930-0702

работно време

9:00 –  17:00
Пон–Пет

Музей на  Спорта

адрес

булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ 38, София