Изберете страница

Маса 11

булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ 38, София

Ръководства по фехтовка от периода 1893-1935 г. (4 бр).

Грамота на Виолета Томова (Катеринска) за участие в първите Общобългарски спортни игри под егидата на БОК, София, 1939 г.

Медали от историята на българската фехтовка – 7 бр.

Медали на Васил Етрополски (сабя) от Световно първенство по фехтовка, Барселона, 1985 г.; Световни студентски игри, Кобе, Япония 1985 г.; Балканско първенство, Букурещ, 1984 г.

 

Fencing manuals from the period 1893-1935 (4 pcs).

Charter of Violeta Tomova (Katerinska) for participation in the first All-Bulgarian Sports Games under the auspices of the BOK, Sofia, 1939.

Medals from the history of Bulgarian fencing – 7 pcs.

Medals of Vasil Etropolski (sabre) from World Fencing Championship, Barcelona, 1985; World Student Games, Kobe, Japan, 1985; Balkan Championship, Bucharest, 1984.

ияугигрив овръоув вроъроув

Маса 11 

телефон

(02) 930-0702

работно време

9:00 –  17:00
Пон–Пет

Музей на  Спорта

адрес

булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ 38, София