Изберете страница

Маса 14

булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ 38, София

Медали и награди на колоездача Хайнрих Дражич (1904-1908 г.)

Медали на български колоездачи от 20те и 30те години на ХХ в.

Медал за II-ро място на Атанас Атанасов (колоездене), Международно състезание, 1922 г.

Медал „за издръжливост“ на Никола Ненов, Международно състезание по колоездене, 1937 г.

Медал възпоменателен на Димо Ангелов (колоездене-писта), Лятна спартакиада на дружеските армии, Чехословакия, 1973 г.

 

Medals and awards of the cyclist Heinrich Drajic (1904-1908)

Medals of Bulgarian cyclists from the 1920s and 1930s.

Medal for 2nd place to Atanas Atanasov (cycling), International competition, 1922.

Medal „for endurance“ to Nikola Nenov, International cycling competition, 1937.

Commemorative medal to Dimo Angelov (cycling-track), Summer Spartakiada of the Friendly Armies, Czechoslovakia, 1973.

ияугигрив овръоув вроъроув

Маса 14

 

телефон

(02) 930-0702

работно време

9:00 –  17:00
Пон–Пет

Музей на  Спорта

адрес

булевард „Евлоги и Христо Георгиеви“ 38, София